På grund af myndighedernes anbefalinger vedr. minimering af spredningen af Coronavirus (Covid-19), aflyses den annoncerede generalforsamling for orlogsskibet Hummerens Venner.


Ny indkaldelse vil blive udsendt, når myndighederne vurderer, det igen er forsvarligt at afholde møder i større forsamlinger.pbv
Klaus A. Møller
Formand Hummerens Venner

Tak til vores støtter for donationer

Køge Kommune

(kulturpulje)

G.C. Entreprise. KØGE aps