Bestyrelsen mødes typisk én gang om måneden for at lægge de store linjer i foreningens program, og for at koordinere og udmønte de planlagte aktiviteter. Endvidere bruges møderne til at koordinere samarbejdet med Foreningen Hummeren (den egentlige "ejer" af Hummeren projektet),

Køge Maritime Modelbyggerlaug eller andre med hvem foreninger deler interesser.


I møderne deltager foruden bestyrelsen de to suppleanter.

Klaus A. Møller

(formand)

Linda Grantzau

(næstformand)

Niels Obsen

(kasserer)

Kim Sustmann (bestyrelsesmedlem)

Jesper Hansen (bestyrelsesmedlem)


Vagn Denholm (1. suppl.)

Stella Steengaard (2. suppleant)

Tak til vores støtter for donationer

Køge Kommune

(kulturpulje)

G.C. Entreprise. KØGE aps