Køge Kommune

(kulturpulje)

G.C. Entreprise. KØGE aps

Velkommen til

Orlogsskibet HUMMERENs VennerHer kan du læse lidt om projektet og følge med i vores aktiviteter. Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os, og du er naturligvis også velkommen som medlem.

HUMMEREN var et af kong Christian 4’s bedste orlogsskibe. Det blev søsat i 1624. Projektets hovedformål er at bygge en rekonstruktion af dette renæssanceskib i fuld størrelse.


HUMMEREN bliver et konkret eksempel fra Danmarks storhedstid som søfartsnation. Dette unikke skibsbygningsprojekt sigter imod at udnytte det store potentiale, som skibet har i forhold til forskning, turisme og kulturformidling, både hjemme og i udlandet.


Foreningen HUMMEREN har i 2014 dannet en støtteforening: Foreningen Orlogsskibet HUMMERENs Venner, som ved udgangen af 2018 tæller hen ved 130 medlemmer. Her kan alle interesserede melde sig ind og medvirke til den praktiske realisering af projektet, organisere events og aktiviteter, som er med til at udbrede kendskabet til projektet.


Støtteforeningen har på sigt til opgave at koordinerer frivillige medhjæ-lperes indsats, for eksempel i forhold til rundvisninger, som arbejdsfolk på værftet, ved billetsalg og formidlingsopgaver.


Projektet er tænkt som et folkeligt projekt, og det er vigtigt at inddrage de frivillige i konkrete aktiviteter og meningsfulde opgaver. Det skaber både ejerskab i forhold til projektet og tilfører det værdi i og med de frivilliges indsats medvirker til at begrænse projektets udgifter.


Foreningens aktiviteter er omsider under genetablering.

Bestyrelsen er i disse dage ved at tage hul på drøftelser og planlægning, der skal sikre en fornuftig og sikker genetablering af foreningens virke. Der vil snarets tilgå foreningens medlemmer information herom, herunder hvornår der kan afholdes en længe udsat generalforsamling.

Tak til vores støtter for donationer