Som orienteret i nyhedsbrev nr. 2/2018 har bestyrelsen planlagt, at der afholdes ordinær generalforsamling i 'Orlogsskibet Hummerens Venner' den

 

 

25. marts 2019 kl.19.00

 

Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge

 

 

 

 

Dagsorden med tilhørende bilag er under udarbejdelse, og vil blive tilsendt hvert enkelt medlem i f.m. den endelige indkaldelse.

 

 

 

 

HUSK VENLIGST AT BETALE KONTINGENT FOR 2019 SENEST 1. FEBRUAR.

 

Beløbet er fortsat 200 kr. (årligt)

 

Bankkonto: reg. nr. 5479 kontonr. 5928912 - eller MOBILE PAY 52.549 (husk at anføre dit navn! Og evt. også dit medlemsnummer!!)

 

 

 

 

 

Tak til vores støtter for donationer

Køge Kommune

(kulturpulje)

G.C. Entreprise. KØGE aps

 

Støtteforeningen

ANKERET