GENERALFORSAMLING 2018

 

Støtteforeningen

ANKERET

Tak til vores støtter for donationer

Orlogsskibet

HUMMEREN's Venner

Generalforsamling

26. marts 2018 kl.19.00

Den Gule Hal, Strandpromenaden 1,

4600 Køge

Inden generalforsamlingen starter, vil Thomas Finderup holde et lille foredrag om processen med bygning af Storbåden.

Hvornår starter byggeriet, hvor foregår det og hvor lang tid tager det, kunne være nogle af de emner Thomas fortæller om

Dagsorden i følge vedtægterne

 

Tilmelding ikke nødvendigt. Medlemmer i kontingent restance har ikke stemmeret

Kulturpulje