Orlogsskibet

HUMMEREN's Venner

Tak til vores støtter for donationer

Kulturpuljen

Køge Borger og Haandværkerforening

donerer 30.000 kr

TIL FORENINGEN

 

Deltagere i begivenheden var direktør Anders Kristoffer Holst, Varelotteriet, Max Jensen og Niels Rasmussen fra Køge Borger- og Håndværkerforening og som modtager af donationen, Per Sørensen, formand for ‘Orlogsskibet HUMMERENs Venner

På billedet er det (fra venstre) møbelhandler og kasserer i KBHF Ebbe Chr. Johansen, Per Sørensen fra Orlogsskibet HUMMERENs Venner og formanden for KBHF, murermester Niels Rasmussen

 

Støtteforeningen

ANKERET